Edukacja on-line

sporo ciekawych artykułów tematycznych

Recent Posts

nauka (3)

Pierwsze literki zwykle pisane są przez dzieci jeszcze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Zwykle proszą rodziców by im pokazać kilka prostych literek, prostych słów i odzwierciedlają to, co jest napisane przez dorosłego. Tu, ważne jest by nie naciskać dzieci do tego typu aktywności. Dopóki samodzielnie chcą to robić, dopóki same się do tego rwą, to niech piszą, niech naśladują. Jest to bardziej przerysowywanie niż przepisywanie. Jednak, rączka się już ćwiczy, trenuje, przygotowuje do pracy. Warto również przygotować dziecku wzory do trenowania […]

Posted by admin On sty - 9 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka98.jpg

Liczba zatrudnionych pracowników na stanowisku weryfikacji zależy od przepustowości remontowej warsztatu. Na przykład przy rocznej przepustowości ok. 500 remontów podwozi ciągników powinno być zatrudnionych 3 pracowników. Przy tej liczbie zatrudnionych schodzące z demontażu części całkowicie wypełniają pracownikom czas potrzebny na wykonanie pomiarów i sklasyfikowanie części z grupy B i D z jednoczesną możliwością wypełnienia protokółów weryfikacji. Do obowiązków pracowników weryfikacji należy również znakowanie części — kolorem czerwonym, jeżeli część kwalifikowana jest na złom, kolorem żółtym — do regeneracji; części nieoznakowane […]

Posted by admin On gru - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka62.jpg

Stanowisko weryfikacji ze względu na zachowanie ustalonej kolejności w procesie technologicznym powinno być zlokalizowane między pomieszczeniem myjni a rozdzielnią — kompletownią. Drogi transportowe przebiegające przez stanowisko weryfikacji muszą być usytuowane tak, aby nie przeszkadzały weryfikatorom w pracy i pozwalały na łatwy transport części. Stanowisko weryfikacji, ze względu na bezpośrednią odpowiedzialność materialną zatrudnionych weryfikatorów, musi być odgrodzone od pozostałych stanowisk warsztatu i posiadać urządzenie do trwałego zamknięcia po zakończonej pracy. Oświetlenie powinno gwarantować średnie natężenie światła około 120 lx, instalacja elektryczna […]

Posted by admin On gru - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka19.jpg

Zjawisko tarcia towarzyszy wszelkiemu ruchowi wpływając ujemnie na sprawność mechaniczną maszyn, równocześnie jednak umożliwia poruszanie oraz działanie wielu mechanizmów. Tarcie można podzielić na tarcie zewnętrzne statyczne i kinetyczne, występujące na powierzchniach ciał stałych, oraz na tarcie wewnętrzne, tj. lepkość cieczy i gazów. Tarcie wewnętrzne w ciałach stałych przejawia się w zdolności do tłumienia drgań, pełzaniu i zmęczeniu. Tarcie zewnętrzne można podzielić na ślizgowe, toczne i wiertne. Badaniem tarcia zewnętrznego zajmowano się od dawna. Amontos uzasadnił powstanie siły tarcia wspinaniem się […]

Posted by admin On gru - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
nauka (29)

Zwiększanie odporności warstwy wierzchniej na zużycie można osiągnąć przez jej utwardzenie oraz umocnienie. Utwardzenie polega na zwiększeniu twardości poprzez zmiany strukturalne i chemiczne osiągnięte na drodze obróbki cieplnej lub cieplno-chemicznej. Takie zabiegi jak na węglanię, azotowanie, cyjanowanie oraz hartowanie powierzchniowe pozwalają wytworzyć warstwę wierzchnią o żądanych właściwościach, dużej odporności na ścieranie i zmęczenie. Umocnienie warstwy wierzchniej polega na zmianie jej struktury przez odkształcenie plastyczne. Na skutek wywarcia nacisków zewnętrznych przez specjalną obróbkę lub też w wyniku procesów tarcia i zażycia, […]

Posted by admin On gru - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_nauka75.jpg

Każda para kinematyczna w okresie działania ulega zużyciu, którego efektem jest powiększenie się luzu. Pracę części można podzielić na trzy zasadnicze okresy, w których następuje zwiększanie się luzów między współpracującymi częściami. W okresie docierania szybko następuje powiększanie się luzów nominalnych, zmniejszenie nierówności — chropowatości poobróbczej, powiększenie powierzchni styku, przez co zwiększa się odporność na obciążenia. Okres normalnej pracy maszyny pozwała uzyskiwać założone parametry pracy. Zużycie części w tym okresie postępuje systematycznie, ale powolnie aż do wystąpienia w poszczególnych częściach i […]

Posted by admin On gru - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST